معرفی کتاب جان چشمانت

معرفی کتاب جان چشمانت

کتاب جان چشمانت رمانی ایرانی اثر خانم مانا قصابیان نویسنده داستان و رمان می باشد. این کتاب نثری زیبا و روان دارد و مهارت خوب نویسنده را با خواندن داستان به رخ خواننده میکشاند. قلم زیبای ایشان در این کتاب با داستان گیرا خواننده تا تا پایان داستان همراه خود میبرد. چاپ کتاب جان چشمانت در انتشارات آپریس انجام شد و خانم مانا قصابیان در حال حاضر بر روی کار برای نوشتن داستان جدید می باشند.

گذاشتن باسخ