کتاب آناتومی انسان

کتاب آناتومی انسان

کتاب آناتومی انسان به تازگی توسط نشر آپریس چاپ شده است. این کتاب به تالیف آقای علیرضا ملکی مریان و خانم زهرا مهدوی آتشگاه می باشد که کتاب آناتومی انسان مناسب برای دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی می باشد. و آنچه در این کتاب می خوانید علم کالبد شناسی-دستگاه اسکلتی و سلول و بافت های تشکیل دهنده ی بدن انسان و دستگاه های گردش خون-عضلانی عصبی و تنفس-گوارش-ادراری-غده ی درون ریز و تناسلی و مفاصل بدن-اندام های حسی می باشد.

گذاشتن باسخ